Platform

OPZH is een platform voor onafhankelijke politiek in Zuid-Holland. 
De platformleden behouden hun eigen identiteit, zelfstandigheid en de eigen naam. 

Samenwerken in een platform betekent dat je informatie uitwisselt, 
profiteert van elkaars kennis en van de voordelen van een groter geheel. 
Doordat je elkaar beter leert kennen weet je elkaar ook sneller te vinden. 
Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrens overschrijden kan dat in 
het belang van de inwoners zijn.

Onafhankelijke politiek staat volgens OPZH voor politiek vanuit de gedachte 
“De Kracht van de Regio”, leg besluitvorming zo dicht mogelijk bij de inwoners. 
Wij staan voor kleinschaligheid en de menselijke maat. 

Niet voor niets heeft ruim 36% van de kiezers tijdens de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen op een onafhankelijke, lokale partij gestemd. 
Samen staan wij voor de grootste politieke stroming in Nederland!

Voordelen Lidmaatschap

Laatste nieuws

Onafhankelijke politiek
in Nederland

De lokale onafhankelijke partijen verenigingen zich per provincie in een platform.
Gericht op samenwerken, van elkaar leren en profiteren van diverse voordelen.
Maar wel met behoud van de eigen identiteit en volgens de overtuiging ‘Van Onderop!’ 

De provinciale platformen komen samen in een landelijk platform, Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Sinds 1999 vertegenwoordigd met een senator in de Eerste Kamer. 

En ook nu weer ‘Van Onderop!’